ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δράσεις Δημοσιότητας της Ένωσης Περιφερειών-STRATENERGY

Print Friendly, PDF & Email
Στα πλαίσια της Πράξης STRATENERGY (Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια) η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VA Ελλάδα - Κύπρος 2014 – 2020 στην οποία συμμετέχει ως Δικαιούχος η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αφήστε μια απάντηση