Δημοσίευση Παρουσιάσεων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων -Ρέθυμνο 11/07/2019

Print Friendly, PDF & Email
Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11/07/ 2019 στο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Εμμανουήλ Βερνάρδου 12, 741 00 Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα, ημερίδα ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων Η Ημερίδα είχε ως στόχο την παρουσίαση του Προγράμματος, της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, των διαδικασιών υποβολής, την επιλεξιμότητα δαπανών-υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την παρακολούθηση, την ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ καθώς επίσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις δημοσιότητας σε επίπεδο Έργου. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  1_ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΡΕΘΥΜΝΟ 2_ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ_ΡΕΘΥΜΝΟ 3_ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ_ΡΕΘΥΜΝΟ 4_ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΟΠΣ_ΡΕΘΥΜΝΟ 5_ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ_Α_Γ_ΡΕΘΥΜΝΟ 6_ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Β_ΡΕΘΥΜΝΟ 7_ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ_ΡΕΘΥΜΝΟ 8_ EΘΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ _ΡΕΘΥΜΝΟ 9_ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ_ΡΕΘΥΜΝΟ 10_ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_ΡΕΘΥΜΝΟ 11_ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ_ΡΕΘΥΜΝΟ


Σχόλιο