Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων 1η Πρόσκληση 2014-2020-Χανια

Print Friendly, PDF & Email

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης σας προσκαλούν στηνΗμερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στα ΧΑΝΙΑ, την Τρίτη 26-01-2016,στο Ξενοδοχείο ΣΑΜΑΡΙΑ,Πλατεία 1866-Κυδωνίας 69ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:1. Παρουσίαση του Προγράμματος2. Οδηγός Προγράμματος3. 1η Πρόσκληση4. Μεθοδολογία Επιλογής Πράξεων5. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων6. Επιλεξιμότητα Δαπανών7. Επικοινωνιακή Στρατηγική 
Country:
Country: gr
Οι εγγραφές στην εκδήλωση έχουν λήξει