Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων 1η Πρόσκληση 2014-2020-Χανια

Print Friendly, PDF & Email

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης σας προσκαλούν στην Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στα ΧΑΝΙΑ, την Τρίτη 26-01-2016, στο Ξενοδοχείο ΣΑΜΑΡΙΑ, Πλατεία 1866-Κυδωνίας 69 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: 1. Παρουσίαση του Προγράμματος 2. Οδηγός Προγράμματος 3. 1η Πρόσκληση 4. Μεθοδολογία Επιλογής Πράξεων 5. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 6. Επιλεξιμότητα Δαπανών 7. Επικοινωνιακή Στρατηγική 
Country:
Country: gr
Οι εγγραφές στην εκδήλωση έχουν λήξει