Σεμινάριο καταχώρησης επιτόπιων επαληθεύσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), 22 Ιανουαρίου 2020, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Print Friendly, PDF & Email
Αγαπητοί εξακριβωτές των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων  Interreg V-B Balkan-Mediterranean και Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος, σας προσκαλούμε στο Εργαστήρι ενημέρωσης με τίτλο "Σεμινάριο καταχώρησης επιτόπιων επαληθεύσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)" που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή - Κοινή Γραμματεία των προαναφερόμενων προγραμμάτων στις 22 Ιανουαρίου 2020 στο ΣυνεδριακόΚέντρο Φιλοξένια . Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των κύπριων εξακριβωτών/επαληθευτών σε θέματα επαληθεύσεων στο ΟΠΣ και επιτόπιων επαληθεύσεων στα πλαίσια της πιστοποίησης των έργων, τα οποία έχουν αναλάβει. Ο οδηγός επιτόπιων επαληθεύσεων για καλύτερη ενημέρωση σας και προετοιμασία. Η ημερήσια διάταξη θα αναρτηθεί εν ευθέτω χρόνο. Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση των εξακριβωτών ή/και της ομάδας έργου τους είναι υποχρεωτική.  Παρακαλώ επιβεβαιώστε την συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση jsbranch@dgepcd.gov.cy μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2020  Τα Προγράμματα Interreg V-B Balkan-Mediterranean και Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


Αφήστε μια απάντηση