1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ” 2007 – 2013

Print Friendly, PDF & Email
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ"  2007 - 2013 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΑΠO24/09/13
 ΕΩΣ09/10/13
ΑΞΟΝΑΣ  
4.Tεχνική βοήθειαx
   
   
   
   
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
 ΜΟΔ ΑΕx
   
   
   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ600.000,00 € 
   
ΑΡΧΕΙΑΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 
1.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

 
2.

Αίτηση Υποβολής

 
3.

Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης

 
4.

Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων

 
5.

Οδηγός Προγράμματος 1ης Πρόσκλησης - Αξονας 4  

 
6.

Κριτήρια Επιλογής Έργων

 
7.

Σύμβαση Χρηματοδότησης

 
8.

Έντυπο Αναφοράς Προόδου

 
8α.

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αναφοράς Προόδου

 
9α.

Περιβαλλοντικοί Δείκτες

 
9β.

Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ