ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2310 469600
Fax: +30 2310 469 602
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο:interreg@mou.gr
Ιστοσελίδα: http://www.interreg.gr

ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»

Διεύθυνση:Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2310 469 626
Fax: +30 2310 469 670
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: jts_grcy@mou.gr
Ιστοσελίδα:http://www.greece-cyprus.eu

Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Φυλάτος Αστέριος - Συντονιστής της ΚΤΓ
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλ: +30 2310 469 632
Fax: +30 2310 469 670

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: afilatos@mou.gr

Τσιαγκαντέ Βάια, Υπεύθυνη Δημοσιότητας & Τεχνικής Βοήθειας

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς 
Τηλ: +30 2310 469628
Fax: +30 2310 469670
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: vtsiagkante@mou.gr


Αναγνωστίδου Αικατερίνη, Υπεύθυνη Έργου
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Tηλ: +30 2310 469629
Fax: +30 2310 469670

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: kanagnostidou@mou.gr

Γιαμάκη Ελένη, Γραμματεία

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς 
Τηλ: +30 2310 469626
Fax: +30 2310 469670
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: egiamaki@mou.gr

Ξανθόπουλος Παναγιώτης, Υπεύθυνος Έργου

 Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
Τηλ: +30 2310 469627
Fax: +30 2310 469670
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: pxanthopoulos@mou.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Σ.Α.

Διεύθυνση Eυρωπαϊκών Ταμείων

Διεύθυνση: Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλεφωνικό Κέντρο: +357 22602900, +357 22602820
Fax: +357 22666810
Ιστοσελίδα: www.structuralfunds.org.cy/edafikis/

Μονάδα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Σημείο Επαφής του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος

Λίτσα Κάστανου, Ανώτερη Λειτουργός Προγραμματισμού

Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 357 22602890
Fax: 00357 22666810
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: lkastanou@dgepcd.gov.cy

Kωνσταντία Κωνσταντίνου, Λειτουργός Προγραμματισμού 

Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22602949
Fax: 00357 22666810
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: cconstantinou@dgepcd.gov.cy

Mαίρη Ιωάννου, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου

Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 602906
Fax: 00357 22666810
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: mioannou@treasury.gov.cy