ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ (1Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020
Δευτέρα, 14 Δεκέμβριος 2015 12:29

ΠΡΩΤΗ (1Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Παρακαλούμε οι  Ερωτήσεις επί της Πρώτης Πρόσκλησης να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 

E-mail: jts_grcy@mou.gr

Οι απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

 


 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος