6η Ενημέρωση-Οδηγός ανάλυσης Κόστους Οφέλους για έργα επενδύσεων
Τετάρτη, 02 Μάρτιος 2016 09:37

Διευκρινίζεται ότι στην αναφορά που υπάρχει στο υποσέλιδο της σελ. 21  του κειμένου της Πρόσκλησης για τον Οδηγό Ανάλυσης Κόστους Οφέλους για έργα επενδύσεων η σχετική διεύθυνση στην ιστοσελίδα της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής έχει καταργηθεί. Ο σχετικός Οδηγός για τη προγραμματική Περίοδο 2014-2020 μπορεί να αναζητηθεί στη παρακάτω διεύθυνση:

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

 

 

 

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος