Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020-Λήξη 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
Δευτέρα, 09 Μάιος 2016 11:01

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 έληξε με επιτυχία στις 11 Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ για το ενημερωτικό σημείωμα


 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος