Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 Δημοσιεύτηκε η 2η Πρόσκληση
Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2016 07:07

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 ξεκινάει η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για έργα Στρατηγικού Χαρακτήρα

Επισυνάπτεται δελτίο τύπου

 

Τα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης βρίσκονται εδώ  

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος