Εργαστήριο Ενημέρωσης του Προγράμματος Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 σε σχέση με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πράξεις στρατηγικού χαρακτήρα
Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2016 08:02

Εργαστήριο Ενημέρωσης του Προγράμματος Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 σε σχέση με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πράξεις στρατηγικού χαρακτήρα

Πρόσκληση

Παραρτήματα

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος