Ανάρτηση 1ου σετ απαντήσεων για την 2η Πρόσκληση Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος 2017 11:15

Δημοσίευση του πρώτου (1) Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 2η Πρόσκληση 2014-2020

Για να δείτε το αρχείο των ερωτήσεων/απαντήσεων, πατήστε εδώ

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος