Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020-2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (για έργα στρατηγικού χαρακτήρα)
Παρασκευή, 07 Απρίλιος 2017 07:35

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων (για έργα στρατηγικού χαρακτήρα) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 δημοσιοποιήθηκε στις 19.09.2016 και έληξε με επιτυχία στις 24 Φεβρουαρίου 2017. Περισσότερα...

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος