Δημοσίευση αποτελεσμάτων κατάταξης προτάσεων έργων 2ου και 3ου άξονα της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2017 10:27

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Ενστάσεων, δημοσιεύονται παρακάτω οι λίστες κατάταξης των προτάσεων έργων του 2ου και 3ου άξονα της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Πατήστε εδώ για τη λίστα κατάταξης προτάσεων έργων του 2ου άξονα

Πατήστε εδώ για τη λίστα κατάταξης προτάσεων έργων του 3ου άξονα

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος