Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού αξιολόγησης
Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2011 00:00

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013»

Περίληψη Προκήρυξης

Τεύχος Προκήρυξης

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος