Αναφορά Προόδου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος
Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2011 00:00

Στα παρακάτω αρχεία δίνονται το Έντυπο Αναφοράς προόδου όπου θα συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής Εταίρο κάθε έργου, οι Οδηγίες Συμπλήρωσης του Εντύπου και τέλος ο πίνακας με τις πληροφορίες Τραπεζικών λογαριασμών για να συμπληρωθεί από κάθε εταίρο:

Έντυπο Αναφοράς Προόδου

Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Αναφοαράς Προόδου

Γενικές Πληροφορίς Τραπεζικών λογαριασμών

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος