Έληξε σήμερα, Τρίτη 24/04/2012 και ώρα 16:00 η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
Τρίτη, 24 Απρίλιος 2012 00:00
Έληξε σήμερα, Τρίτη 24/04/2012 και ώρα 16:00 η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.
 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος