Ανακοίνωση της ετήσιας εκδήλωσης του Προγράμματος και συμμετοχής στον εορτασμό για την Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
Πέμπτη, 30 Αύγουστος 2012 10:05

Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής

Συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013" ανακοινώνει την ετήσια

εκδήλωση του Προγράμματος και τη συμμετοχή στον εορτασμό

της Ημέρας Ευρωπαικής Συνεργασίας (ECDAY).

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σελ1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σελ 2

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος