Έληξε σήμερα, Παρασκευή 23/11/2012 και ώρα 16:00 η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.
Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2012 11:53

Έληξε σήμερα, Παρασκευή 23/11/2012 και ώρα 16:00 η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος