Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 4ης Πρόσκλησης Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασία «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013»
Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2012 13:24

Στα επισυναπτόμενα αρχεία δίνονται ο πίνακας Α με τα εγκεκριμένα έργα προς χρηματοδότηση και ο πίνακας Β με τα αξιολογηθέντα αλλά μη εγκεκριμένα έργα της 4ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνορικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

Πίνακας Α: Λίστα με τα εγκεκριμένα έργα

Πίνακας Β: Λίστα με τα μη εγκεκριμένα έργα

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος