Έρευνα για την ανάδειξη του προφίλ των επισκεπτών της Κρήτης και της Κύπρου
Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2013 07:07

Στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ που έχει εγκριθεί κατά την 1η Πρόσκληση του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 ο Ε.Ε, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου μας απέστειλε το κάτωθι:

Η ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. διεξάγει μια έρευνα (14.02.13 έως 01.3.13) για την ανάδειξη του προφίλ των επισκεπτών

της Κρήτης και της Κύπρου και ειδικότερα την ανάδειξη των αντιλήψεών τους για τον γαστρονομικό τουρισμό.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να συμμετέχετε στην έρευνα

συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο ανεξάρτητα με

το αν έχετε επισκεφτεί την Κρήτη ή την Κύπρο. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να προωθήσετε το

ερωτηματολόγιο σε γνωστούς και φίλους σας που πιθανώς θα ενδιαφέρονταν να συμμετέχουν στην έρευνα.

Μάλιστα η όσο το δυνατόν περαιτέρω προώθηση του θα συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη διεξαγωγή της

έρευνας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν πολλαπλά τις τουριστικές επιχειρήσεις στην Κρήτη και στην Κύπρο.

Επισημαίνουμε ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και το σύνολο των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν

αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς λόγους τηρώντας όλους τους κανόνες επιστημονικής δεοντολογίας

αναφορικά με την προστασία των στοιχείων.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα πατήστε εδώ https://www.surveymonkey.com/s/GEYSISTOUR

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

 

Εύα Βροντάκη

(Π.Ε Ρεθύμνου

Τμήμα Υδροοικoνομίας και Περιβάλλοντος )

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος