Ανάρτηση Ερωτήσεων-Απαντήσεων για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα
Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2013 05:09

Στην τοποθεσία Συχνές Ερωτήσεις αναρτήθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις επί ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος