Έγκριση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα - Κύπρος"
Κυριακή, 03 Φεβρουάριος 2008 00:00

Έγκριση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα - Κύπρος"

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα - Κύπρος"

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος