Προκήρυξη Διαγωνισμού Δημοσιότητας
Τρίτη, 10 Ιούνιος 2014 09:33

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο τον «Προσδιορισμό επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ‘Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013’».

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης

Επικοινωνιακό Σχέδιο Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

 

 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος