Ολοκλήρωση του Έργου «ΔΙΑΥΛΟΣ»
Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 07:07

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Έργο της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο  Συστήματα  Ευφυών Μεταφορών «Δίαυλος»

Η τελική Ημερίδα του έργου διοργανώθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο-Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων- Τμήμα Δημοσίων Έργων στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 24 Ιουνίου 2014.

Στην Ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμό ο Έντιμος Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Μάριος Δημητριάδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κ. Χριστοφίδης και εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) και. του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Στην Ημερίδα έλαβαν μέρος όλοι οι εταιροι του έργου καθώς και 96 συμμετέχοντες από κυβερνητικές υπηρεσίες, ιδιωτικό τομέα και πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

Η Ημερίδα είχε ως στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τις εξελίξεις σε θέματα ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Κύπρο τον τελευταίο χρόνο.  Κύριο θέμα της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση των πιλοτικών έργων που υλοποιήθηκαν μέσω της Πράξης «Δίαυλος», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%.

Δελτίο τύπου

img 3354 img 3356

img 3359 img 3369

img 3336 img 3344 

 


 

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος