Ελλάδα - Κύπρος: Συχνές ερωτήσεις ως προς το διαγωνισμό Δημοσιότητας
Τρίτη, 01 Ιούλιος 2014 11:16

Παρακαλούμε, όπως βρείτε συνημμένες απαντήσεις στις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τον Ανοικτό Διαγωνισμό με αντικείμενο τον «Προσδιορισμό επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ‘Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013’».

Συχνές Ερωτήσεις

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος