Σύσταση και διαδικασία στελέχωσης των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών
Τρίτη, 21 Ιούλιος 2009 00:00

Σύσταση και διαδικασία στελέχωσης των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Φ.Ε.Κ. 955/22-05-2009)

Φ.Ε.Κ. 955/22-05-2009

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος