ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! Εγκεκριμένα Έργα του Προγράμματος (ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ)
Δευτέρα, 05 Μάιος 2014 00:00

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

επενδύουμε στο κοινό μας ΜΕΛΛΟΝ

Η παρούσα έκδοση εισάγει στην ιστορία του προγράμματος μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας  60 έργα που συγχρηματοδοτούνται από τις πέντε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έως και το 2014. Παρουσιάζονται έργα με δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας – τεχνολογίας – καινοτομίας καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, παρουσιάζονται έργα άμεσης επέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, με στόχο αυτό να καταστεί φιλικότερο και να αναδειχθεί η ομορφιά του τόσο στον κάτοικο όσο και στον περιηγητή. Δίνονται πληροφορίες για έργα με δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής, βελτίωσης των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών και πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

 Αυτό το βιβλίο έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να παρουσιάσει σε εφαρμογή τη λειτουργία έργων, αλλά και για να βοηθήσει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να επωφεληθούν από την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές. Ελπίζουμε ότι θα ενθαρρύνει τη συζήτηση των επιτευγμάτων και ότι θα εμπνεύσει τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το τι μπορεί να γίνει αλλά και τις κατευθύνσεις που πρέπει να ληφθούν ενόψει της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Ø     ΕΛΛΗΝΙΚΑ εδω 

Ø       ΑΓΓΛΙΚΑ εδώ

 

Καλή Ανάγνωση!!

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος