Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας
Σάββατο, 07 Μάρτιος 2009 00:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (Κ.Τ.Γ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»

Περίληψη Προκήρυξης

Αναλυτική Προκήρυξη

 
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος