Εικονικές Περιηγήσεις σε Βυζαντινά Μουσεία της Ελλάδας και της Κύπρου

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ
Χώρα: Κύπρος
Περιφέρεια/Χώρα: Επιλέξτε
Όνομα: ΓΙΩΡΓΟΣ
Επίθετο: ΤΑΚΚΑΣ
Διεύθυνση: ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄22 5390 ΚΥΠΡΟΣ
Email: sotiramunicipality@cytanet.com.cy
Τηλέφωνο: +357 23821568
Fax:
Κινητό τηλέφωνο: +357 99658323
Τίτλος Ιδέας Έργου: Εικονικές Περιηγήσεις σε Βυζαντινά Μουσεία της Ελλάδας και της Κύπρου
Άξονας Προτεραιότητας: 2. Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.4 Αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων
Πρόβλημα προς αντιμετώπιση: Η διαφύλαξη και η προστασία της βυζαντινής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής. -Η ανάγκη εξεύρεσης νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού -Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής συνεργασίας με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της. -Η αποκατάσταση των έργων σε περιπτώσεις καταστροφής
Κύριες σχεδιαζόμενες δράσεις: Δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης των μουσείων που θα προσφέρουν στον χρήστη ολοκληρωμένες δυνατότητες εικονικής ξενάγησης. Συνδυάζοντας πολλαπλές πανοραμικές απεικονίσεις και περιλαμβάνοντας δεδομένα και περιεχόμενο multimedia, θα προσφέρεται στον
Αναμενόμενα αποτελέσματα και εκροές: Η βελτίωση της ελκυστικότητας της διασυνοριακής περιοχής μέσω της διασφάλιση συνθηκών εύκολης πρόσβασης και επισκεψιμότητας (εργαλεία ΤΠΕ) -Η προστασία και η διατήρηση της βυζαντινής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής -Η μελέτη, η απεικόνιση και
Εταιρική σχέση:
Τομέας εξειδίκευσης / ενδιαφέροντος: Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρεια ή Δήμοι -Μουσεία Βυζαντινής Τέχνης -Εκκλησιαστικοί φορείς -Πανεπιστήμια
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος