Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της ελκυστικότητας των περιοχών. gloc@l.products

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ
Χώρα: Κύπρος
Περιφέρεια/Χώρα: Επιλέξτε
Όνομα: ΓΙΩΡΓΟΣ
Επίθετο: ΤΑΚΚΑΣ
Διεύθυνση: ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 22 2390 ΚΥΠΡΟΣ
Email: sotiramunicipality@cytanet.com.cy
Τηλέφωνο: +357 23821568
Fax:
Κινητό τηλέφωνο: +357 99658323
Τίτλος Ιδέας Έργου: Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της ελκυστικότητας των περιοχών. gloc@l.products
Άξονας Προτεραιότητας: 1. Ανταγωνιστικότητα
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Πρόβλημα προς αντιμετώπιση: Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων -Μειωμένη εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων -Μειωμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ -Υπέρβαση των παραδοσιακών τρόπων προώθησης των χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων -Ανάγκη προσφοράς νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού
Κύριες σχεδιαζόμενες δράσεις: Δράσεις διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων - Δράσεις προβολής και προώθησης των χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων - Δράσεις ενημέρωσης-δημοσιότητας προς τις επιχειρήσεις - Δράσεις ενημέρωσης-δημοσιότητας του έργου - Δράσεις επιμόρφω
Αναμενόμενα αποτελέσματα και εκροές: Διαφοροποίηση, προβολή και εμπορική προώθηση των χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή κάθε εταίρου. -Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. -Αξιοποίηση των τοπικών - χαρακτηριστικών προϊόντων ως πόλο έλξης επισκεπτών. -Διατ
Εταιρική σχέση:
Τομέας εξειδίκευσης / ενδιαφέροντος: Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρεια ή Δήμοι -Επιμελητήρια -Αναπτυξιακές εταιρείες Δήμων -Πανεπιστήμια
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος