Δράσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιποποίηση των Ανανεώσιμεων Πηγών Ενέργειας

Φορέας: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Χώρα: Κύπρος
Περιφέρεια/Χώρα: Επιλέξτε
Όνομα: Κυπριανός
Επίθετο: Νικολαϊδης
Διεύθυνση: ΤΘ 20536, 1679 Λευκωσία
Email: knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy
Τηλέφωνο: 00357 22806117
Fax:
Κινητό τηλέφωνο: 00357 99489486
Τίτλος Ιδέας Έργου: Δράσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιποποίηση των Ανανεώσιμεων Πηγών Ενέργειας
Άξονας Προτεραιότητας: 1. Ανταγωνιστικότητα
Ειδικός Στόχος: Επιλέξτε
Πρόβλημα προς αντιμετώπιση: Συνεισφορά στην προσπάθεια για εφαρμογή προγραμμάτων/ δράσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Κύριες σχεδιαζόμενες δράσεις: 1.Προώθηση της Ενεργειακής Επιθεώρησης κτιρίων 2.Εφαρμογή προγράμματος βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής/λειτουργίας 3.Ανάπτυξη/ εισαγωγή του ενεργειακού λεωφορείου 4.Ετοιμασία τεχνικοοικονομικών μελετών 5.Πιλοτική εφαρμογή στα κτίρια του ΚΕΠΑ 6.Ανάπτυξη
Αναμενόμενα αποτελέσματα και εκροές: Εφαρμογή προγραμμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας, εκμετάλλευση των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ρύπανση.
Εταιρική σχέση:
Τομέας εξειδίκευσης / ενδιαφέροντος: Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος