ΑΠΠΕΕ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Ακρωνύμιο: ΑΠΠΕΕ
Τίτλος: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Άξονας Προτεραιότητας: 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Επικεφαλής Εταίρος: ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 2: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Προϋπολογισμός: 380.740,00 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8994
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 18/8/11
Κωδικός Σύμβασης: K1_1_11
Υπερσύνδεσμος έργου: link
Downloads: Σύνοψη έργου 8994
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΡΕΘΥΜΝΟ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος