ΓΕΩΤΟΠΙΑ / ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Όρη Ιτάνου Κρήτης / Όρος Τρόοδος Κύπρου

Ακρωνύμιο: ΓΕΩΤΟΠΙΑ
Τίτλος: ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Όρη Ιτάνου Κρήτης / Όρος Τρόοδος Κύπρου
Άξονας Προτεραιότητας: 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.4 Αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων
Επικεφαλής Εταίρος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΑΝΟΥ
Εταίρος 2: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Μ.Φ.Ι.Κ.
Εταίρος 3: ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 4: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Εταίρος 5: ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προϋπολογισμός: 855.754,76 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9133
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 15/6/11
Κωδικός Σύμβασης: K1_2_05
Υπερσύνδεσμος έργου: link
Downloads: Σύνοψη έργου 9133
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΖΑΚΡΟΣ, ΣΗΤΕΙΑ
Χάρτης Κύπρου: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος