ΓΥΠΑΣ / Ενδυνάμωση του Κυπριακού πληθυσμού του Γύπα (Gyps fulvus) με άτομα από την Κρήτη (Ελλάδα)

Ακρωνύμιο: ΓΥΠΑΣ
Τίτλος: Ενδυνάμωση του Κυπριακού πληθυσμού του Γύπα (Gyps fulvus) με άτομα από την Κρήτη (Ελλάδα)
Άξονας Προτεραιότητας: 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.4 Αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων
Επικεφαλής Εταίρος: ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Εταίρος 2: ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 3: ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
Εταίρος 4: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Εταίρος 5: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Μ.Φ.Ι.Κ
Προϋπολογισμός: 710.369,18 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9239
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 40886
Κωδικός Σύμβασης: K1_2_07
Υπερσύνδεσμος έργου: link
Downloads: Σύνοψη έργου 9239
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΓΟΡΤΥΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΛΙΜΝΑΤΗ (ΛΕΜΕΣΟΣ), ΠΑΡΑΜΑΛΙ (ΚΟΛΠΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ), ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος