ΠΥΡΑΣΦ / Δράσεις Συνεργασίας για την Ενίσχυση της Πυροσβεστικής Ασφάλειας

Ακρωνύμιο: ΠΥΡΑΣΦ
Τίτλος: Δράσεις Συνεργασίας για την Ενίσχυση της Πυροσβεστικής Ασφάλειας
Άξονας Προτεραιότητας: 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ειδικός Στόχος: Επιλέξτε
Επικεφαλής Εταίρος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 2: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προϋπολογισμός: 600.000,00 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9465
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 16/6/11
Κωδικός Σύμβασης: K1_3_03
Υπερσύνδεσμος έργου: link
Downloads: Σύνοψη έργου 9465
Χάρτης Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Χάρτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΡΟΔΟΣ
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΝΙΑ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος