ΑΣΤΥΝ-ΑΣΦ / Διασυνοριακή Συνεργασία σε θέματα Ασφάλειας

Ακρωνύμιο: ΑΣΤΥΝ-ΑΣΦ
Τίτλος: Διασυνοριακή Συνεργασία σε θέματα Ασφάλειας
Άξονας Προτεραιότητας: 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ειδικός Στόχος: 3.1. Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής
Επικεφαλής Εταίρος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Εταίρος 2: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.980.000,00 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9131
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 16/6/11
Κωδικός Σύμβασης: K1_3_04
Downloads: Σύνοψη έργου 9131
Χάρτης Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Χάρτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΡΟΔΟΣ
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΝΙΑ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος