ΘΑΛ-ΕΠΙΤ / Διασυνοριακή Συνεργασία σε θέματα Θαλάσσιας Επιτήρησης

Ακρωνύμιο: ΘΑΛ-ΕΠΙΤ
Τίτλος: Διασυνοριακή Συνεργασία σε θέματα Θαλάσσιας Επιτήρησης
Άξονας Προτεραιότητας: 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.6 Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής
Επικεφαλής Εταίρος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 2: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Προϋπολογισμός: 1.646.575,00 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9466
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 23/6/11
Κωδικός Σύμβασης: K1_3_05
Downloads: Σύνοψη έργου 9466
Χάρτης Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Χάρτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΡΟΔΟΣ
Χάρτης Κύπρου: ΠΑΦΟΣ, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος