ΔΙΑΥΛΟΣ / Δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ΣΕΜ) για νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους

Ακρωνύμιο: ΔΙΑΥΛΟΣ
Τίτλος: Δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ΣΕΜ) για νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους
Άξονας Προτεραιότητας: 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.7 Βελτίωση συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών
Επικεφαλής Εταίρος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Εταίρος 2: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ
Εταίρος 3: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.516.472,82 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8931
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 24/6/11
Κωδικός Σύμβασης: K1_3_09
Υπερσύνδεσμος έργου: link
Downloads: Σύνοψη έργου 8931
Χάρτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΡΟΔΟΣ
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΧΑΝΙΑ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος