ΕΥΑΓΟΡΑΣ / υπΕρΥπολογιστής με Αναδιατασσόμενη λογική για βιολοΓικα Οικολογικα και ιατΡικα δεδομένΑ και αλγορίθμουΣ

Ακρωνύμιο: ΕΥΑΓΟΡΑΣ
Τίτλος: υπΕρΥπολογιστής με Αναδιατασσόμενη λογική για βιολοΓικα Οικολογικα και ιατΡικα δεδομένΑ και αλγορίθμουΣ
Άξονας Προτεραιότητας: 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.2 Ενίσχυση Έρευνας -Τεχνολογίας – Καινοτομίας
Επικεφαλής Εταίρος: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Εταίρος 2: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 3: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 776.200,17 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9471
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 24/6/11
Κωδικός Σύμβασης: K1_1_03
Υπερσύνδεσμος έργου: link
Downloads: Σύνοψη έργου 9471
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΧΑΝΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος