ΒIOMASS / Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής και Αξιοποίησης Ξυλώδους Βιομάζας για τη Θέρμανση Δημοτικών Κτηρίων

Ακρωνύμιο: ΒIOMASS
Τίτλος: Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής και Αξιοποίησης Ξυλώδους Βιομάζας για τη Θέρμανση Δημοτικών Κτηρίων
Άξονας Προτεραιότητας: 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.4 Αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων
Επικεφαλής Εταίρος: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Εταίρος 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Εταίρος 3: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ ΣΑΜΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΗΜΩΝ ΒΑΘΕΩΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)
Εταίρος 4: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
Προϋπολογισμός: 881.500,00€ €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: K3
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1846
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 11/10/2012
Κωδικός Σύμβασης: Κ3_2_01
Downloads: Σύνοψη έργου 1846
Χάρτης Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΣΑΜΟΣ
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΦΑΙΣΤΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Χάρτης Κύπρου: ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος