ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ / ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ακρωνύμιο: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Τίτλος: ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Άξονας Προτεραιότητας: 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.3 Ενίσχυση Ανθρώπινου δυναμικού
Επικεφαλής Εταίρος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΕ
Εταίρος 2: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
Εταίρος 3: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εταίρος 4: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Εταίρος 5: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ
Προϋπολογισμός: 650.000,00€ €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ3
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1922
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 1/10/2012
Κωδικός Σύμβασης: Κ3_1_01
Downloads: Σύνοψη έργου 1922
Χάρτης Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΛΕΣΒΟΣ, ΣΑΜΟΣ
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Χάρτης Κύπρου: ΛΑΡΝΑΚΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος