ΑΜΕΡΓΟΝ / Ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων ως πάρκων και δημιουργία θεματικών μουσειακών μονάδων ως πόλων τουριστικής αξιοποίησης και επισκεψιμότητας στο ακριτικό Αγαθονήσι (Ελλάς) και στη Λευκωσία (Κύπρος)

Ακρωνύμιο: ΑΜΕΡΓΟΝ
Τίτλος: Ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων ως πάρκων και δημιουργία θεματικών μουσειακών μονάδων ως πόλων τουριστικής αξιοποίησης και επισκεψιμότητας στο ακριτικό Αγαθονήσι (Ελλάς) και στη Λευκωσία (Κύπρος)
Άξονας Προτεραιότητας: 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.4 Αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων
Επικεφαλής Εταίρος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΚΒ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Εταίρος 2: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Προϋπολογισμός: 1.450.000,00€ €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ3
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1856
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 17/12/2012
Κωδικός Σύμβασης: Κ3_2_03
Downloads: Σύνοψη έργου 1856
Χάρτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος