ΔΙΘΑΛΥΠ / Διασυνοριακές Θαλάσσιες Υποδομές

Ακρωνύμιο: ΔΙΘΑΛΥΠ
Τίτλος: Διασυνοριακές Θαλάσσιες Υποδομές
Άξονας Προτεραιότητας: 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.6 Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής
Επικεφαλής Εταίρος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 2: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϋπολογισμός: 3.522.302,00 € €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ4
Αρ. Πρωτοκόλλου: 7263
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 18-12-2012
Κωδικός Σύμβασης: Κ4_03_02
Downloads: Σύνοψη έργου 7263
Χάρτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΠΛΗΜΜΥΡΙ ΡΟΔΟΥ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΜΕΣΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος