ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ / Eνοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφαλείας, πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές

Ακρωνύμιο: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Τίτλος: Eνοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφαλείας, πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές
Άξονας Προτεραιότητας: 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.7 Βελτίωση συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών
Επικεφαλής Εταίρος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εταίρος 2: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 3: ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 4: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Εταίρος 5: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΕΤ6:ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός: 1900000 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ5
Αρ. Πρωτοκόλλου: 2938
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 16/10/2013
Κωδικός Σύμβασης: Κ5_03_01
Downloads: Σύνοψη έργου 2938
Χάρτης Περιφέρεια Β. Αιγαίου: ΛΕΣΒΟΣ
Χάρτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: ΡΟΔΟΣ
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος