ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / Ιδέες, έργα & δρώμενα στο Αιγαίο & την Ανατολική Μεσόγειο μέσα απο την προσέγγιση στα πολιτιστικά τοπία Κρήτης & Κύπρου

Ακρωνύμιο: ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τίτλος: Ιδέες, έργα & δρώμενα στο Αιγαίο & την Ανατολική Μεσόγειο μέσα απο την προσέγγιση στα πολιτιστικά τοπία Κρήτης & Κύπρου
Άξονας Προτεραιότητας: 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.1 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Επικεφαλής Εταίρος: AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Εταίρος 2: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ,ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Εταίρος 3: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 'ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΚΟΥΡΗΤΩΝ'
Εταίρος 4: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΔΟΥΛΑ
Προϋπολογισμός: 511.328,00 €
Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή δίνεται στην επισυναπτόμενη σύνοψη του έργου
Στοιχεία Έργου:
Αρ. Πρόσκλησης: Κ1
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8977
Ημερομηνία Υπογραφή Σύμβασης: 24/8/11
Κωδικός Σύμβασης: K1_1_09
Downloads: Σύνοψη έργου 8977
Χάρτης Περιφέρεια Κρήτης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ (ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
Χάρτης Κύπρου: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΔΟΥΛΑ
Περιφέρειες που συμμετέχουν: περιφέρειες
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος