Λίστα Έργων

Σελίδα 3 από 3
Προβολή έργων ανά σελίδα

#ΑκρωνύμιοΤίτλοςΆξονας ΠροτεραιότηταςΕπικεφαλής Εταίροι
42 ΑΜΕΡΓΟΝ Ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων ως πάρκων και δημιουργία θεματικών μουσειακών μονάδων ως πόλων τουριστικής αξιοποίησης και επισκεψιμότητας στο ακριτικό Αγαθονήσι (Ελλάς) και στη Λευκωσία (Κύπρος) 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΚΒ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
43 ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
44 ΑΛΓΕΑ Καινοτόμο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των χρόνιων πόνων σε ασθενείς και τις οικογένειες τους 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
45 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
46 ΑΝ.Λ.Υ.Π.Α.Π ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
47 ΔΙΘΑΛΥΠ Διασυνοριακές Θαλάσσιες Υποδομές 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ/ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
48 ΣΥΝΠΡΑΤΤΩ Δράσεις εξωστρέφειας και προβολής των νησιωτικών επιχειρήσεων του Αιγαίου και της Κύπρου 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
49 ΕΡΜΗΣ Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
50 GASTRONOMY NET Ολοκληρωμένες δράσεις για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού μέσω της ανάδειξης της τοπικής διατροφικής παράδοσης, της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων και της προώθησης της τοπικής κουζίνας της Δωδεκανήσου και της Κύπρου 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
51 HYDROFLIES ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
52 ΣΚΕΨΗ Τρίτη Ηλικία: Διαμόρφωση Πρωτοκόλλου Αξιολόγησης Νοητικών Λειτουργιών και Ποιότητας Ζωής και Αποτελεσματικά Προγράμματα Παρέμβασης 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
53 ΚΕ.Δ.ΕΛ.Ε.Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ
54 SAFEPORT ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CROSS – BORDER SAFE PORT-NETWORK) 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
55 E-SHIPPING «Ανάπτυξη Πλατφόρμας E-Learning για την ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας στον χώρο της ναυτικής και ναυτιλιακής Εκπαίδευσης»- “e-Shipping” 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
56 ΑΚΤΗ Διαμόρφωση και Πιλοτική Εφαρμογή Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης στη Ρόδο και στην Κύπρο 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
57 ΕΝΕΡΓΕΙΝ Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
58 SALT Ανάδειξη αλυκών ως οικοτουριστικων περιοχών 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
59 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Eνοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφαλείας, πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
60 ΜΟΥΣΕΙΑ Διαχείριση και προστασία ευπαθών έργων τέχνης σε μουσεία από αέριους ρύπους 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
61 ΘΑΛ-ΧΩΡ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>
Άξονας Προτεραιότητας
Κύριος Εταίρος
Αρ. Πρόσκλησης
Ειδικός στόχος