ΑΝΔΙΚΑΤ: Ημερίδα, 20-02-2020, Λεμεσός

Print Friendly, PDF & Email
ΘΕΜΑ: Ημερίδα για την Πράξη «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, στα πλαίσια της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ του Προγράμματος Συνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020, INTERREG V-A, διοργανώνει Ημερίδα στο ξενοδοχείο AJAX στη Λεμεσό. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους της  Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15%. Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη


Σχόλιο