ΘΑΛ-ΧΩΡ ΙΙ: Δελτίο τύπου 2η τεχνική συνάντηση 12, 13-06-2019

Print Friendly, PDF & Email
Την Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 2η συνάντηση διαχείρισης του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2». Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Δικαιούχο 5 του έργου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, στο οίκημα του Πράσινου Ταμείου και συμμετείχαν επίσης ο Κύριος Δικαιούχος που είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του έργου: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας της Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σχόλιο