Σεμινάριο για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)-Θεσσαλονίκη, 27-11-2018

Print Friendly, PDF & Email
Aγαπητοί Δικαιούχοι, Αγαπητά στελέχη των Εθνικών Αρχών, Εκ μέρους της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ, της Διαχειριστικής Αρχής των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και της ΕΥ ΟΠΣ, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε σε Σεμινάριο για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) που θα γίνει στις 27/11/2018, στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.  Χώρος Διεξαγωγής: HOTEL ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Αίθουσα Αλέξανδρος  (Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη) Το Σεμινάριο θα διαρκέσει περίπου 8 ώρες (9.00-17.00). Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται σε δύο (2) άτομα ανά Δικαιούχο, ανεξαρτήτως του αριθμού πράξεων ή Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο κάθε Δικαιούχος. Για την Ημερήσια Διάταξη παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ: ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Σχόλιο